Thursday, 29 July 2021
 
Reimpatente

„Yo, es ist wieder Ka zu dem O S... ...Ich rapp, bis jeder Pseudo K zu dem O is.“ (aus „Kokain“, Brandsätze-LP)

 
 
 
 
You are not authorized to view this resource.
You need to login.

Made by www.derdave.de Web DEEsign
 
Home
Kaos Kanji
Radical Hype
Brandsätze
Beats
Texte
Gästebuch
Administrator
 
 
 

© 2006-4099 Kaos Kanji